configurarea limbii din engleza in Spaniola

Buna ziua, aveti idee cum as putea schimba limba din engleza sa mi apara in spaniola? As dori neaparat sa inteleg mai bine atunci cand scriu: ?o functie. Va multumesc!

Traducere de la translate.google.com

R acceptă traducerea mesajelor sale, inclusiv a mesajelor de eroare și de avertizare și a etichetelor de meniu, dar nu văd nicio facilitate pentru traducerea paginilor de ajutor din engleză. Acesta este un subiect avansat, care nu este destinat utilizatorilor obișnuiți. Translating R Messages, R >= 3.0.0

This topic was automatically closed 21 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

If you have a query related to it or one of the replies, start a new topic and refer back with a link.